Tag Archives: Tuberculosis

Lepra the charity

Lepra is a charity that started out focusing on curing and preventing Leprosy in the 1920s. Lepra is still fighting hard to prevent Leprosy but they are now also focusing on other diseases of poverty such as Malaria, Tuberculosis, HIV/AIDS and Lymphatic Filariasis (also known as Elephantiasis).

Lepra works in the poorest countries where health care is not easily accessible or hugely expensive for people surviving on bare minimum already. They try to cure and prevent disease but another important part of their work is to educate the communities around the sick since as well as being sick they often get ostracised by the community. Being sick in some areas is difficult since there is misconceptions on why some get sick. Many are avoided due to ignorance about how diseases spread, others believe that the sick are cursed or in fact bad spirits, this can all be prevented through education.

Money donated can really go far £5 a month, which is less than 20p a day to you and me, can provide life saving basic health care. £10 pays for a health team to visit a village and educate the community about the diseases of poverty that affect them, and where they can obtain advice and treatment.

Lymphatic Filariasis
Lymphatic Filariasis a stigmatising illness. Picture LEPRA.

Swedish
Lepra grundades på 1920 talet för att bota och förhindra spridning utav Lepra (Spetälska), det gör de fortfarande men nu fokuserar de också på andra fattigdoms sjukdomar som Malaria, Tuberkulos, HIV/AIDS och Filariainfektion (Elefantsjukan).

Lepra jobbar i de fattigaste länderna där det är svårt och/eller dyrt att få sjukvård speciellt när man redan är fattig och utsatt. Andra viktiga delar av Lepras arbete är att utbilda befolkningen i de smittades byar och samhällen för att förhindra att de blir utstötta. Många sjuka blir utsötta eftersom omgivningen inte vet hur sjukdomarna sprids eller för att de tror att den sjuka är under en förbannelse eller rent utav en ond ande.

Alla pengar donerade ge mycket tillbaka, 60 -70 kronor i månaden är inte mycket för oss men för ett fattig barn så kan det vara skillnaden mellan livräddande behandling eller en tidig grav. 140 kronor kan utbilda en hel by i hur sjukdomar sprids och hur man kan behandla dem.

Advertisements

2 Comments

Filed under Charity & Fundraising, Marathon